Voorwaarden 4KidsNederland.NL / BabyNL

Wij streven naar een optimale klantrelatie. Daarom maken we ook graag duidelijke afspraken middels deze door ons opgestelde algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten/bestellingen die u aangaat met ons. Door artikelen bij ons te bestellen, geeft u tevens aan akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden. Wanneer er over 4KidsNederland wordt gesproken betekent dit automatisch de bedrijfsidentiteit BabyNL en andersom.

Artikel 1. Overeenkomst
Artikel 2. Prijzen / levering / verzending
Artikel 3. Betaling
Artikel 4. Ruilen en Retourneren
Artikel 5. Garantie / Aansprakelijkheid
Artikel 6. Privacy
Artikel 7. Klachten
Artikel 8. Acties
Artikel 9. Copyright

Artikel 1. OVEREENKOMST

Bij het winkelen op de website www.4KidsNederland.nl kunt u artikelen uit onze webwinkel bestellen. Hierdoor ontstaat een wettelijk bindende overeenkomst volgens het principe "kopen of afstand". Alle gegevens die wij nodig hebben om uw bestelling te verifiëren en verwerken, dient u volledig en naar waarheid in te vullen. U mag gedurende een periode van 30 werkdagen na ontvangst van uw bestelling zonder opgaaf van reden de bestelde artikelen retourneren (de zogenaamde afkoelingsperiode). Hiervoor gelden wel enige regels (zie het onderdeel "retourneren & ruilen"). Na afloop van deze 30-daagse periode is uw aankoop definitief. U bent dan eigenaar van de geleverde artikelen.

Artikel 2. PRIJZEN / LEVERING / VERZENDING

U betaalt de prijs die op het moment van bestellen op de website www.4KidsNederland.nl is vermeld. Alle prijzen zijn vermeld inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Alle aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Artikelen die niet op voorraad zijn kunnen niet worden besteld. Bij reserveringen wordt de gehele bestelling pas verzonden, in zijn geheel, als het gereserveerde artikel binnen is. Deze termijn wordt altijd door ons aangegeven.

De verzendkosten worden, afhankelijk van de door u gekozen artikelen, getoond op onze pagina ``Verzenden". Bij een artikelbedrag van 50,- euro of meer betaald u géén verzendkosten voor het verzenden van uw bestelling vanuit 4KidsNederland naar u GLS pakket - NL. Afhankelijk van de door u gekozen artikelen worden deze verstuurd via GLS Pakket of PostNL Brievenbuspost. De artikelen worden als brievenbuspost of als pakket (bij bestellingen met meerdere artikelen óf artikelen die niet door de brievenbus passen) verzonden. Het persoonlijk afhalen van uw bestelling is in overleg mogelijk. Wanneer u hier vragen over heeft dan kunt u dit uiteraard aan ons stellen op info@4kidsnederland.nl of per telefoon 0575-472419.

Artikel 3. BETALING

U dient uw bestelling vooruit te betalen. U kunt hiervoor kiezen uit de betaalmethoden die tijdens het bestelproces op de website www.4KidsNederland.nl worden aangeboden. Betalen via een andere methode is alleen mogelijk, wanneer dit expliciet met ons is afgesproken b.v. contant betalen wanneer u artikelen wilt afhalen aan ons bedrijfsadres (alleen op afspraak). 4KidsNederland streeft ernaar om bestellingen binnen 24 uur na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is 4KidsNederland echter niet verplicht. De uiterste leveringstermijn is 10 werkdagen na betaling van de bestelling. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen de eerste 2 a 3 werkdagen te leveren (i.v.m. bv. voorraad problemen) wordt u daarover per e-mail geïnformeerd en heeft u het recht uw bestelling kosteloos te annuleren. Het door u betaald bedrag wordt dan binnen 5 werkdagen teruggestort op uw rekeningnummer.

Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging door (tijdelijk) niet in voorraad zijn of om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan binnen 2 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. 4KidsNederland zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

Artikel 4. RETOURNEREN

Wanneer u artikelen retourneert dient u zelf de kosten van de retourzending voor uw rekening te nemen. Wanneer u een nieuw artikel voor het geretourneerde artikel wenst te ontvangen, dan kunt u dit aangeven op het Ruil en Retour formulier. Na ontvangst van uw retour zullen we dit artikel op onze kosten aan u verzenden (mits voorradig).
Retourneren is geen probleem. Hiervoor gelden echter wel de volgende regels:

1. Alleen artikelen die bij 4KidsNederland zijn gekocht kunnen geretourneerd worden, ongebruikt, in verkoopbare staat en indien mogelijk in de originele verpakking.

2. Om een retour aan te vragen stuurt u een e-mail met retourverzoek voorzien van ordernummer en reden retourzending, naar info@4Kidsnederland.nl. U ontvangt dan van ons het Retour formulier dat u kunt gebruiken bij het retour sturen van uw artikel(en). Stuur geen artikelen retour zolang u geen bevestiging van ons heeft ontvangen.

3. U kunt gedurende 30 werkdagen na ontvangst van uw bestelling artikelen annuleren en retourneren. De termijn van 30 werkdagen wordt bepaald door de bezorgdatum van de bestelling, zoals weergegeven in het systeem van onze pakketdienst.

4. U dient, na ontvangst van een retourbevestiging, de artikelen binnen 30 dagen onbeschadigd, ongedragen, ongewassen, ongebruikte en in een nog verkoopbare staat en indien mogelijk in de originele verpakking teruggestuurd worden en met alle aangehechte of aangebrachte kaartjes, labels of stickers, terug te sturen met het Retour formulier of tenminste met een begeleidend schrijven waarop:

 • Naam, Adres
 • Ordernummer
 • bankrekeningnummer + te naam stelling bankrekeningnummer.

5. De kosten en het verzendrisico van de retourzending zijn voor uw rekening. U kiest daarbij een eigen verzendwijze voor de te retour te sturen artikelen - waarbij u de retour van te voren aanmeld bij ons via info@4Kidsnederland.nl

7. In geval van het retourneren van artikelen, ontvangt u het restitutiebedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde bestelling bij 4KidsNederland op uw bankrekening. Eventueel bestelde kadoservice / inpakservice / kadotasjes die besteld zijn worden in kosten niet geretourneerd. Eventueel ontvangen gratis artikelen dienen bij een retourzending ook geretourneerd te worden (zie ook onder artikel 7. Acties).

8. 4KidsNederland is niet verantwoordelijk voor het verkeerd/niet opmeten/niet goed nakijken van de maten van de verkleedkleding, spaanse schoenen of laarzen door de klant zelf. De door ons aangegeven maatvoering is een richtlijn en alle kosten voor een eventuele retourzending zijn dan ook voor de klant zelf.

Artikel 5. GARANTIE / AANSPRAKELIJKHEID

1. Alle door ons geleverde artikelen zijn van een reguliere kwaliteit en voldoen aan alle normen en eisen die daaraan, bij normaal gebruik, kunnen worden gesteld. Wij geven alleen garantie wanneer de levering bij aankomst bij koper onvolledig of kapot blijkt te zijn. U geeft dit zo spoedig mogelijk aan bij ons.

2. Wanneer blijkt dat een door ons geleverd artikel niet voldoet aan de afgegeven garantie, zoals hierboven in artikel 6.1 beschreven, draagt 4KidsNederland binnen redelijke termijn zorg voor een oplossing. U dient hiertoe, onder vermelding dat u aanspraak maakt op bovenstaande garantie en een beschrijving van het gebrek, het artikel te retourneren conform de regels die beschreven zijn onder artikel 5 van deze voorwaarden. Indien retourzending redelijkerwijs onmogelijk is, dan dient u ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Na retourzending (of ontvangst van een schriftelijke garantieaanspraak) en beoordeling van de garantieaanspraak door ons, wordt het artikel naar keuze van 4KidsNederland ofwel hersteld, ofwel vervangen, ofwel vergoed.

3. Indien een door ons geleverd artikel niet overeenkomt met de gesloten overeenkomst en dit als gebrek in de zin van de regeling productaansprakelijkheid wordt aangemerkt, dan is 4KidsNederland.nl niet aansprakelijk voor enige gevolgschade die daaruit voortvloeit.

4. Wanneer de producent van een gebrekkig artikel aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van 4KidsNederland beperkt tot herstel, vervanging of vergoeding van het geleverde artikel.

5. De in deze garantiebepalingen geformuleerde beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet geldig indien het gebrek een gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van 4KidsNederland.nl , haar medewerkers of onder haar verantwoordelijkheid opererende derden (voorzover deze verantwoordelijkheid niet expliciet is uitgesloten).

6. Wanneer het product defect is wegens normale slijtage kunnen wij dit helaas niet vergoeden. Klachten en artikelen die wij niet kunnen vergoeden zijn:

 • normale slijtage
 • kale neuzen bij schoenen door normale slijtage van buitenaf
 • door verkeerd of intensief gebruik veroorzaakte gebreken
 • afgeven van schoenen en kleding
 • gedragen/gepast ondergoed
 • beschadiging door opzet of nalatigheid
 • onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud
 • verkleuring door blootstelling aan overmatig zonlicht
 • Beschadiging door het niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing

1. Iedere aansprakelijkheid van 4KidsNederland en de producten van 4KidsNederland voor schade, van welke aard dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, 4KidsNederland is ook niet aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
2. 4KidsNederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van 4KidsNederland.

Artikel 6. PRIVACY

Uw persoonlijke gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van 4KidsNederland.nl  Wij gebruiken deze gegevens voor het beoordelen, aangaan en uitvoeren van met u gesloten overeenkomsten en het beheren van de daaruit voortgekomen klantrelatie. Hiermee wordt ook bedoeld het uitvoeren van gerichte marketingacties door 4KidsNederland.nl, het (laten) invorderen van verschuldigde bedragen, het (laten) bestrijden van fraude en het voldoen aan wettelijke verplichtingen en bepalingen.

Zonder uw expliciete toestemming verstrekt 4KidsNederland uw gegevens niet aan derden, met inachtneming van het hiervoor genoemde. Uw gegevens worden éénmalig verstrekt aan de met ons samenwerkende review tool Ekomi, om uw klanttevredenheid aangaande de website en aankoop te bevragen.

Indien u niet langer betrokken wilt worden bij marketingacties van 4KidsNederland waaronder nieuwsbrieven en aanbiedingen, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken per e-mail aan info@4Kidsnederland.nl

Artikel 7. KLACHTEN

Als u klachten heeft over onze artikelen of onze service, of u bent op een andere manier ontevreden over onze dienstverlening dan kunt u contact met ons opnemen via info@4Kidsnederland.nl of met onze klantenservice op 0548-858900. Wanneer uw klacht een specifieke bestelling betreft vermeld dan ook het ordernummer en de specifieke klacht. Wij streven altijd naar een zo optimaal mogelijke afhandeling en oplossing van uw klacht.

Artikel 8. ACTIES

Over de uitslag van acties, gevoerd door 4KidsNederland, kan niet worden gecorespondeerd.
Prijzen gekoppeld aan acties in de vorm van artikelen die u kado krijgt, kunt u niet omzetten in een geldbedrag of korting.

Bij de GRATIS artikelen die u bij een bestelling kunt krijgen geldt:

1) Zolang de voorraad strekt. Als een GRATIS artikel niet meer voorradig is houdt 4KidsNederland het recht dat artikel niet mee te leveren en vervalt de actie.

2) De Gratis artikelen worden ook alleen verstrekt als u aan de voorwaarden voldoet die gesteld zijn en u de bewuste gratis artikelen bij uw bestelling in het winkelwagentje heeft geplaatst.

3) Wanneer u bij een gratis artikel een keuze moet maken voor type, of kleur, en deze niet kenbaar maakt aan ons, zal 4KidsNederland een willekeurige keuze maken.

4) Meerdere gratis artikelen binnen 1 bestelling worden niet toegekend. Wanneer een klant wel meerdere gratis artikelen combineert behoudt 4KidsNederland het recht om een keuze te maken voor het geleverde gratis artikel.

5) Gratis artikelen worden niet geleverd in combinatie met een kortingscode. Het is gebruik maken van óf een kortingscode óf een gratis artikel.

6) Bij een geretourneerde order dient het gratis artikel ook mee geretourneerd te worden in de originele verpakking, ongebruikt, ongedragen, onbeschadigd. Bij niet mee retour leveren van het gratis artikel wordt het artikelbedrag van het gratis artikel in mindering gebracht op het retour te boeken artikelbedrag.

Artikel 9 :  COPYRIGHT

Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming tekst- en/of beeldmateriaal over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zullen wij juridische stappen ondernemen. Op al het gebruikte beeldmateriaal / creaties berust copyright en auteursrecht, zowel op de website www.babynl.nl als via reclame uitingen van BabyNL | 4KidsNederland op externe media en online advertising.

© 2008 - 2024 4KidsNederland - Webshop - speelgoed - verkleedkleren - tassen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel